[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Ang. jojosukker - Ole B.Jeg hadde de samme erfaringer med varierende blodsukker før pumpen, og min
lege hadde også HBA1 som målekreterie for vellykket behandling.
Når jeg til slutt ga uttrykk for at jeg var blitt "møkka lei" av å spise
sjokolade døgnet rundt var han den første til å anbefale pumpe som
alternativ.

Siden jeg har hatt Diabetes siden 1961 så har jeg gjennomgått alle stadier
av type behandlinger, og har også vært streng med dietten
Dette har frem til nå vist at jeg ikke har hatt spor at senkomplikasjoner.
HBA1 var hele tiden mellom 7 - 8 .

Før jeg begynte på pumpen så var HBA1 kommet opp i 8.9 og som du selv har
opplevet var svingningen ikke til å kontrollere.

Pumpen har fra jeg fikk den i apill 2000 vært i bruk kontinuerlig , og HAB1
ligger nå rundt 7.. Så det er kun positive opplevelser så langt.mvh
Ole B----- Original Message -----
From: Ingrid Fylling <email @ redacted>
To: <email @ redacted>
Sent: 7. januar 2001 12:16
Subject: [IPs] Ang. jojosukker - Ole B.


> Hei!
> Det turbulente blodsukkeret jeg har hatt mye problemer med, tror jeg er et
> resultat av at jeg lever uregelmessig. Samtidig har jeg et variabelt
> insulinbehov, slik at det kan bli vanskelig å beregne dosene av og til.
> I tillegg har jeg et svært dårlig forhold til høyt blodsukker. Derfor kom
> jeg etter hvert inn i en vond sirkel hvor jeg tenkte "det er bedre å ha
noen
> følinger, som jeg alltid merker i tide, enn høyt blodsukker som er
> langtidsskadelig. Dermed ble det for mye insulin - føling - overspising -
> høyt bls. og på'n igjen. Legen forsøkte å redusere insulindosene mine
etter
> beregninger han gjorde på basis av hvor mange IE man gjennomsnittlig
trenger
> pr. KG. Dette fungerte aldeles ikke - ble liggende rundt 15-16 store deler
> av dagen. Det gjorde meg uvell og ødela livskvaliteten min. Det var da jeg
> slo i bordet, og overbeviste om at jeg virkelig ville forsøke pumpa.
> Ellers har jeg hatt inntrykk av at leger jeg har hatt kontakt med opp
> igjennom ikke har hatt noen gode svar på hvorfor det har vært slik. De er
jo
> stort sett fornøyd når HbA1c er OK. Da har de lykkes med å gi riktig
> behandling, tror de, og tenker ikke så mye på hvordan vi pasienter faktisk
> har det.
>
> Mvh Ingrid
>
> _________________________________________________________________________
> Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/