[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Fortetning ?Hei.
 
Har hatt diabetes siden -96, og vært pumpebruker i ca 1 år. Benytter H-TRONplus V100. 
Jeg har en følelse av at blodsukret stiger, og jeg må sette større måltidsdoser når slangen har vært brukt noen dager. Bytter slange etter 3 - 5 dager.
Kan det dreie seg om en slags fortetning, eller "siver" insulinet ut langs slangen i innstikkshullet ?
Flere med samme erfaring ?

Luft i insulinreservoaret:
Noen nevnte et problem med luft i insulinampullen. Vet ikke hvorfor, men etter at jeg gikk over fra plast- til glassampuller ble det større luftbobler å hanskes med !

hilsen Yngve