[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Ang. jojosukker - Ole B.Hei!
Det turbulente blodsukkeret jeg har hatt mye problemer med, tror jeg er et
resultat av at jeg lever uregelmessig. Samtidig har jeg et variabelt
insulinbehov, slik at det kan bli vanskelig å beregne dosene av og til.
I tillegg har jeg et svært dårlig forhold til høyt blodsukker. Derfor kom
jeg etter hvert inn i en vond sirkel hvor jeg tenkte "det er bedre å ha noen
følinger, som jeg alltid merker i tide, enn høyt blodsukker som er
langtidsskadelig. Dermed ble det for mye insulin - føling - overspising -
høyt bls. og på'n igjen. Legen forsøkte å redusere insulindosene mine etter
beregninger han gjorde på basis av hvor mange IE man gjennomsnittlig trenger
pr. KG. Dette fungerte aldeles ikke - ble liggende rundt 15-16 store deler
av dagen. Det gjorde meg uvell og ødela livskvaliteten min. Det var da jeg
slo i bordet, og overbeviste om at jeg virkelig ville forsøke pumpa.
Ellers har jeg hatt inntrykk av at leger jeg har hatt kontakt med opp
igjennom ikke har hatt noen gode svar på hvorfor det har vært slik. De er jo
stort sett fornøyd når HbA1c er OK. Da har de lykkes med å gi riktig
behandling, tror de, og tenker ikke så mye på hvordan vi pasienter faktisk
har det.

Mvh Ingrid

_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/