[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] TransplantasjonBeklager dette med vere tre "ikke engelske" bokstaver. Pe min PC kommer de
opp med helt haaplose tegn.

Ellers har jeg et annet sporsmaal. Har noen peiling pe nyre- bukspyttkjertel
transplantasjon. Jeg har en kusine som ikke har det saa lett. Nyrene svikter
og hun maa muligens transplantere. I saafall vil de bytte bukspyttkjertelen
ogsaa. Vil hun da bli kvitt diabetesen?

Kjenner noen noen som har transplantert?

Erik

> Hei!
>
>
> Du fer bare spxrre i vei.  Vi er vel noen her ute som har litt erfaring
bede
> med pumpe og annet.   Jer er 41 er, har kone og barn og har hatt diabetes
i
> 25 er.  Jeg har gjort det meste som diabetiker, blant annet reist alene pe
> Inter-Rail da jeg var litt eldre enn deg..
>
> Hilsen Arne.
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/