[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] SV: [IPs] Re: [IPs] ÄggvitaHei Jenny og dere andre.

Vil bare si at det er helt nødvendig at urinprøven er natt-urin.  Jeg tok prøver av dagurin - og da var jeg langt over grensen.  Neste, natturin-prøve viste langt under.  To-tre prøver etter hverandre skal vise microalbumin og grenseveridene,  ellers er det ingen grunn til bekymring.  Det er en meget usikker test.

Jeg vet ikke så mye om dette, rent faglig - det hører jo til legers område, men jeg har forstått at nyrene ikke lenger klarer å holde tilbake eggehvite,  det skilles ut i urinen,  fordi systemet ikke lenger er helt tett,  så eggehviten går andre veier enn den skal.  Noe slikt...


Reidun S. Tjomsland de Vargas
Birkenesveien 30
N - 4647 Brennasen
NORUEGA, Eur.
Tel: + 47.381.81320
e-mail: email @ redacted
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Erik Wold <email @ redacted>
Til: email @ redacted <email @ redacted>
Dato: 20. januar 1999 09:29
Emne: [IPs] Re: [IPs] Äggvita


>Jeg har ikke så mye greie på dette. "Äggvita" er det vi kaller proteiner i
>Norge. Har man det i urinen er det tegn på nyreskade. Men jeg trodde
>Microalbulmin var noe annet. En slags mål på mengden av store "molekyler" i
>urinen. Dette kan gi en forvarsel på nyreskade, men er ikke så alvorlig som
>eggevittestoffer/proteiner.. Imidlertid er dette en usikker test, og
>grenseverdiene blir stadig endret. Har man hatt for høy fysisk aktivitet
>dagen før testen så kommer man over grensen. Hadde for høy verdi på
>microalbum en gang, men neste test var OK.
>
>Hadde også proteiner i urinen en gang, men da hadde de byttet mine prøver
>med en gammel mann med store nyreskader. I følge den testen så skulle jeg
>ikke hatt nyrer i det hele tatt. :-)
>
>Har ikke noen av dere andre litt mer peiling på dette enn meg?
>Stemmer det jeg skriver her?
>
>
>
>Erik Wold
>
>E-mail private: email @ redacted
>E-mail work: email @ redacted
>
>Want to know more about me? Visit my homepage:
>http://ew.nu
>
>----------
>From: Jenny Borgen (EDT) <email @ redacted>
>To: 'yIP-Scandinavia' <email @ redacted>
>Subject: [IPs] Äggvita
>Date: 20. januar 1999 08:57
>
>Hej alla.
>
>Jag vet att jag är veteran inom Diabetes området men jag har ändå en liten
>fråga som är ny för mig. 
>
>Sist jag skulle till läkaren lämnade jag in ett urinprov, min läkare kallar
>det för Microalbumin. Provsvaret kom igår och där skriver min läkare att de
>upptäckt lite äggvita i urinen och att hon vill ha ett urinprov till
>eftersom det kunde vara temporärt. Vad är äggvita i urinen och vad innebär
>det? Varför får man det, bör jag oroa mig för något, bör jag göra något?
>
>Tacksam för lite info.
>
>//Jenny
>
>Jenny Borgen
>LM Ericsson Data AB
>Help Desk Technician
>Office: +46 8-404 57 46
>Mobile: +46 70-474 77 01
>email @ redacted
>
>----------------------------------------------------------
>Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>----------------------------------------------------------
>Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/