[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Re: [IPs] ÄggvitaJeg har ikke så mye greie på dette. "Äggvita" er det vi kaller proteiner i
Norge. Har man det i urinen er det tegn på nyreskade. Men jeg trodde
Microalbulmin var noe annet. En slags mål på mengden av store "molekyler" i
urinen. Dette kan gi en forvarsel på nyreskade, men er ikke så alvorlig som
eggevittestoffer/proteiner.. Imidlertid er dette en usikker test, og
grenseverdiene blir stadig endret. Har man hatt for høy fysisk aktivitet
dagen før testen så kommer man over grensen. Hadde for høy verdi på
microalbum en gang, men neste test var OK.

Hadde også proteiner i urinen en gang, men da hadde de byttet mine prøver
med en gammel mann med store nyreskader. I følge den testen så skulle jeg
ikke hatt nyrer i det hele tatt. :-)

Har ikke noen av dere andre litt mer peiling på dette enn meg?
Stemmer det jeg skriver her?Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://ew.nu

----------
From: Jenny Borgen (EDT) <email @ redacted>
To: 'yIP-Scandinavia' <email @ redacted>
Subject: [IPs] Äggvita
Date: 20. januar 1999 08:57

Hej alla.

Jag vet att jag är veteran inom Diabetes området men jag har ändå en liten
fråga som är ny för mig. 

Sist jag skulle till läkaren lämnade jag in ett urinprov, min läkare kallar
det för Microalbumin. Provsvaret kom igår och där skriver min läkare att de
upptäckt lite äggvita i urinen och att hon vill ha ett urinprov till
eftersom det kunde vara temporärt. Vad är äggvita i urinen och vad innebär
det? Varför får man det, bör jag oroa mig för något, bör jag göra något?

Tacksam för lite info.

//Jenny

Jenny Borgen
LM Ericsson Data AB
Help Desk Technician
Office: +46 8-404 57 46
Mobile: +46 70-474 77 01
email @ redacted

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/