[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] ÄggvitaHej alla.

Jag vet att jag är veteran inom Diabetes området men jag har ändå en liten
fråga som är ny för mig. 

Sist jag skulle till läkaren lämnade jag in ett urinprov, min läkare kallar
det för Microalbumin. Provsvaret kom igår och där skriver min läkare att de
upptäckt lite äggvita i urinen och att hon vill ha ett urinprov till
eftersom det kunde vara temporärt. Vad är äggvita i urinen och vad innebär
det? Varför får man det, bör jag oroa mig för något, bör jag göra något?

Tacksam för lite info.

//Jenny

Jenny Borgen
LM Ericsson Data AB
Help Desk Technician
Office: +46 8-404 57 46
Mobile: +46 70-474 77 01
email @ redacted

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/