[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] HbA1c - igen...Hej på er.

Hoppas att ni alla mår lika bra som jag gör...

Jag var hos min läkare idag och fick mitt senaste HbA1c. Efter att ha haft
pump i snart tre månader låg det på 5.3%. Inte illa va?!?! : ) 
Och detta trots att jag varit i Afrika och trots att det varit jul, dvs mina
värden har legat lite högre än vanligt. Nu borde min kropp vara inställd på
pumpen och som ni ser så är resultatet helt otroligt... 

Jag vet att jag tjatat om mitt HbA1c tidigare, hoppas att ni inte tar illa
upp att jag glänser lite igen!! : )

//Jenny


Jenny Borgen
LM Ericsson Data AB
Help Desk Technician
Office: +46 8-404 57 46
Mobile: +46 70-474 77 01
email @ redacted

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/