[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Hvilken pupmpe skal jeg velge?Det er bare et altenativ og det er MiniMed. Tror ikke det finns noen andre
som leverer pumper. (Det fantes vel en hollandsk en, men...) I praksis så
sier man at det er to pumpeleverandører. Håper at jeg kan få lånt en
MiniMed pumpe et par tre uker for å teste denne. Vil gjerne skrive litt om
hva jeg mener er fordeler/ulemper med de to pumpene og legge dette på min
hjemmeside. 

Kanskje Reidun kan si noe om hva som er best. Hun er vel en av de få som
har brukt begge typer pumper.


Generelt er vel MiniMed bedre med flere funksjoner, men den krever flere
tastetrykk, viser vel ikke hvor mye insulin det er igjen, og er ikke helt
vanntett. Hørte om en som ikke kunne bruke MiniMed da han jobbet på en
skjokoladefabrikk. Det hendte det gikk litt vilt for seg i produksjonen og
at det ble mye søl med varm skjokolade. Pumpa var ikke skjokoladetett. Det
er faktisk tilfelle. :-)

Her er spesifikasjon på MiniMed 507C klipt fra min hjemmeside.
-------------

 
                        507 SPESIFIKA SJONER

    Skjermbelysning: Ett tastetrykk gir lys på skjermen.

    Farger: Velg mellom tre farger som vist på forsiden.

     

    MÅLTIDSDOSERING:

    normal: 0,1 - 25 enheter i trinn av 0,1 enhet.

    med lydsignal: Programmeringstrinn i 0,5 eller 1 enhet med
tilhørende tonesignal. (ikke nødvendig å se på skjermen ved
    innstilling)

    forlenget måltidsdose: Måltidsdosen kan strekkes i tid - fra '/2
time opptil 4 timer.

    (ypperlig ved lange måltider)

    BASALDOSER: 

    Opptil 12 basaldoser kan innstilles pr. døgn fra 0,0 til 25
enheter/time.

    i trinn av 0,1 enhet.(nøyaktig dosering, best resultat)

    midlertidig basaldose: Basaldosen kan økes/minskes midlertidig fra
'/2 time til 24 timer. (velegnet ved trening,sykdom etc.)

    MINNE: Pumpen lagrer tid og dag, de 12 siste måltidsdoser med
tidsangivel se. døgnets totale insulinforbruk opptil de siste 7
    døgn og døgnets totale basaldose.

     

    INSULIN KONSENTRASJON: U- 100,U-50,U-40

    SIKKERHET:

    Solenoidmotor: Patentert system garanterer mot overinfusjon.

    Alarmer: Lav batterispenning, tomt batteri, stopp, tom sprøyte-tett
intusjonsett og en rekke sikkerhetsalarmer.

    Selvtest: Sjekker alle pumpens tunksjoner

    Program/sikkerhet si ekk: 50 uavhengige systemer kontroll erer
elektronikk/drivsystem opptil 15000 ganger i døgnet.

    Grenseverdier: Maks. basal- og måltidsdosering tilpasses bruker,
gir sikkerhet mot feilprogrammering.

    Auto-off: Hvis ingen taster trykkes innenfor en valgt tid
speriode(mellom 1 - 16 timer) stopper pumpen insulintilførselen.(se
    bruksanvisning for detaljer).

     

    INFUSJONSETT: MIe insulinkompatible infiisjonsett kan brukes.

    SPRØYTE: Inneholder 300 enheter insulin (U-100)

    BATTERIER: 3 standard klokkebatterier 1,5V- varer normalt 6-8 uker

    STØRRELSE: 5 x 8,6 x 2 cm

    VEKT: Ca. 100 gram

    NØYAKTIGHET: +1-2%

    GARANTI: 3 års tull garanti + livstidsgaranti på motor/drivsystem.


Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://ew.nu


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/