[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Hvilken pupmpe skal jeg velge?Hei alle,
min Disetronic Plus V100 (den gjennomsiktige) må byttes ut. Jeg har
aldri brukt annet enn Disetronic sine pumper, men lurer på om jeg skal
bytte til Medisense eller noe annet. Er det noen som kan jeg meg noen
tips eller anbefalinger (ev. avbefalinger) ?

Siri

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/