[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Godt nytt pumpe årHei,
Erik sine ord minnner meg på at jeg lovet en liten reiserapport. Her er den;
Jeg støtte ikke på problemer av noe slag. Riktignok gikk pumpa tett fordi
basaldosen var for lav, men det er jo ikke noe uoverkommelig problem. Jeg har
så små basaldoser (ned til 0,3 i timen), og i varmen var det for tregt og
insulinet krystaliserte seg med tett pumpe som resultat. Med andre ord noe å
være oppmerksom på når man befinner seg i varmere strøk. "Fri flyt" er ingen
selvfølgelighet på sørligere breddegrader. Ellers opplevde jeg noe merkelig
som ikke har noe å gjøre med hvor jeg befant meg hen i geografien (tror jeg).
Ampullen gikk lekk, og det var endel insulin i ampullerommet. Har noen andre
opplevd det med glassampuller man fyller selv? Selv har jeg nettopp gått over
fra plastvarianten og tenkte kanskje det kunne ha noe med det å gjøre. Det
andre rare jeg opplevde inntraff en snau uke etter at jeg tømte ampullerommet
for insulin; pumpealarm 88 gikk. Og det nesten på dagen ett år før den skal
gå! Kanskje elektronikken ikke er så glad i frittflytende insulin?

Jo, jeg kom på en ting til. Jeg reiser alltid uten engang å prøve å oppbevare
insulinet kjøllig. Det er ikke alltid heldig, spesielt ikke med Humalog som
krystaliserer seg bare noen sier "sol". Men jeg synes de kjølebeholderene jeg
har sett er så enormt store (reiser aldri med mer enn håndbagasje). Er det
noen som har noen gode tips om hvordan de gjør det på reise?

Og det var det. Tror jeg.

Siri


Erik Wold wrote:

> Ja, godt nytt år.
>
> Håper det står bra til med alle, og at Siri er kommet vel hjem fra det
> store utland. Tror nok at Siri er typen som overlever de fleste steder. :-)
>
> Vel, jeg har hatt litt problemer med min e-mail (har fortsatt noe
> problemer). Så på hjemmesidene til IP at iallefall Reidun hadde sendt en
> mail. Dessuten har en diabetes sykepleierske fra Sverige som nå arbeider
> for Disetronic prøvd å melde seg inn på vår liste, men jeg har som sagt
> hatt litt problemer og har ikke fått henne inn i varmen enda.
>
> Erik Wold
>
> E-mail private: email @ redacted
> E-mail work: email @ redacted
>
> Want to know more about me? Visit my homepage:
> http://ew.nu
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/