[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Disetronic-brukereHei
Jeg har tatt utgangspumkt i kurvene til Disetronic, men har måttet flate ut
disse noe. Husk at disse også er laget for regulær insulin, og siden
humalog er raskere, må disse forskyves noe. Jeg får føling på morgenen om
jeg kjører etter standard kurvene. Jeg har ikke gått like grunndig tilverks
slik Siri har gjort, men har rimelig kontroll på basaldosene alikevel, tror
jeg. 

En annen ting, behovet for insulin varierer noe iløpet av året syns jeg.
Noen ganger er jeg nødt til å justere basalen opp eller ned litt. Men dette
er vel normalt. Det er jo også avhengig av aktiviteten. Måtte gå kraftig
ned på basaldosene den tiden vi flyttet.

Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://ew.nu
eg: [IPs] Disetronic-brukere
Date: 6. januar 1999 15:30

Hei,
beklager sen respons, men jeg har vært på ferie og leser mailen min først i
dag. Men for å svare på spørsmålene dine:
Nei, jeg har ikke lagt de ferdig utarbeidede forslagene til basalkurver til
grunn for min døgnkurve. For å være ærlig vet jeg ikke helt hva du sikter
til for jeg husker ikke engang å ha sett noe sånt noe som ferdig
utarbeidede forslag:) Min døgnkurve har jeg funnet frem til ved prøving,
feiling og måling. Jeg merker dawn-fenomenet ganske godt og øker derfor
basaldosen med 20% på morgenkvisten og deretter enda 10% fra seks til ni.
Har deretter jevn basaldose frem til tre på ettermiddagen, reduserer da med
20% frem til seks.
Deretter er det jevn basaldose frem til tre om morgenen. Som sagt er dette
basert på mye målinger. Da jeg fikk pumpe målte jeg hver eneste time hele
døgnet i en uke, og har siden hatt nytte av å gjøre lignende ved behov.

Vet ikke om dette var til noe hjelp, men et svar er det jo :-)

Siri

Reidun S. Tjomsland de Vargas wrote:

> Hei - jeg bør vel si God Jul først når jeg slik bryter inn i julefreden. 
Det er forresten lettere å kontrollere blodsukkeret når det er ferie, enn
under hverdagens stress - til tross for utfordrende menyer i disse dager, 
selv om en og annen blodsukkertopp melder fra om at der bommet jeg!
>
> Et spørsmål jeg har sittet med lenge er dette: De av dere som bruker
Disetronic-pumpa - har dere lagt de ferdig utarbeidede forslagene til
basalkurver til grunn? De skal jo være grunnlagt på mye forskning, derfor
er det lett å respektere dem.
>
> Men selv har jeg måtte bryte dem. Jeg har alltid hatrt større behov for
insulin om ettermiddag og kveld. Da jeg brukte Mini-med pumpa hadde jeg jo
ingen ferdiglaget kurve som utgangspunkt, og jeg endte opp med stadig
større basaldoser pr. time jo lenger jeg nærmet med midnatt.
>
> De ferdig utarbeidede forslagene til basalkurver for Disetronic-pumpa
følger imidlertid en annen logikk:  Her går kurven stadig nedover henimot
midnatt og følger en lav kurve de første tre-fire timene etter midnatt, 
for så å stige gangske drastisk - som en følge av forskning omkring
dawn-fenomenet.  Jeg prøvde å følge denne basalkurvenn i to-tre måneder, 
men endte alltid opp med blodsukker mellom 17 og 20 ved leggetid - inntil
jeg brøt med logikken og skrudde opp dosene motsatt vei. Nå nærmer jeg meg
normale tilstander.
>
> Hva gjør dere andre? Har dere måttet endre på basalkurvene i forhold til
forslagene fra Hoechst?
>
> Reidun S. Tjomsland de Vargas
> Birkenesveien 30
> N - 4647 Brennasen
> NORUEGA, Eur.
> Tel: + 47.381.81320
> e-mail: email @ redacted
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/