[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Godt nytt pumpe årJa, godt nytt år.

Håper det står bra til med alle, og at Siri er kommet vel hjem fra det
store utland. Tror nok at Siri er typen som overlever de fleste steder. :-)

Vel, jeg har hatt litt problemer med min e-mail (har fortsatt noe
problemer). Så på hjemmesidene til IP at iallefall Reidun hadde sendt en
mail. Dessuten har en diabetes sykepleierske fra Sverige som nå arbeider
for Disetronic prøvd å melde seg inn på vår liste, men jeg har som sagt
hatt litt problemer og har ikke fått henne inn i varmen enda.

Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://ew.nu

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/