[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
  [Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Några dagar kvar!Hej igen,

Igår kom min pump, MiniMed 508, och jag tryckte så mycket på den att jag redan på kvällen fick ett ”low battery” alarm! Kanske var batterierna som satt i inte fräscha? Hur som helst på tisdag är det dags och jag måste erkänna att även om jag ser fram emot det så känner jag ett visst obehag. Ungefär som om jag skulle säga hej då till mig egen kropp. Stod och beskådade mig själv i spegel (efter att ha försökt hitta ett lämpligt ställe att fästa pumpen på en bikini) och tänkte plötsligt att så här skulle jag aldrig se ut igen. Hallå, jag behöver lite stöd här – någon där?
//Ishtar