[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Stress og blodsukkerHei!
Jeg har erfart at lett stress eller positive forventinger gir meg lavt 
blodsukker. Stresser jeg derimot så mye at jeg kjenner adrenalin, kan 
blodsukkeret mitt fyke til himmels. Det er vel egentlig logisk, siden 
adrenalin er et stresshormon som bla. får leveren til å frigjøre glukose. 
Når det skjer er det ikke sikkert man har nok insulin i kroppen, slik at 
blodsukkeret blir for høyt. Likevel synes jeg ikke det har vært så mye 
problemer etter jeg begynte med pumpe, men det er sikkert individuelt 
hvordan man reagerer.
Mvh Ingrid
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/