[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Blodtrykksmedisin og blodsukker - Ole BHva med stress? Har en meget krevende jobb som tar både normalarbeidstiden,
og fridtiden?

mvh
Ole Berner
----- Original Message -----
From: Ingrid Fylling <email @ redacted>
To: <email @ redacted>
Sent: 25. februar 2001 00:46
Subject: [IPs] Blodtrykksmedisin og blodsukker - Ole B


> Jeg har ikke hørt eller lest noe om at man kan få for høyt blodsukker av
> BTmedisiner. Jeg vil anbefale deg å poste spørsmålet i på
> http://www.doktoronline.no/, forum for diabetes. Der svarer Stein Vaaler
på
> det. Ellers er "diafonen" kommet på http://www.dianet.no/. Der kan blant
> andre Jak Jervell hjelpe.
>
> Ellers er det jo mye som kan gi høyt blodsukker. F.eks. at man brygger på
en
> eller annen infeksjon eller tar cortisonpreparater.
>
> Mvh
> Ingrid
> _________________________________________________________________________
> Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/