[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Blodtrykksmedisin og blodsukker - Ole BJeg har ikke hørt eller lest noe om at man kan få for høyt blodsukker av 
BTmedisiner. Jeg vil anbefale deg å poste spørsmålet i på 
http://www.doktoronline.no/, forum for diabetes. Der svarer Stein Vaaler på 
det. Ellers er "diafonen" kommet på http://www.dianet.no/. Der kan blant 
andre Jak Jervell hjelpe.

Ellers er det jo mye som kan gi høyt blodsukker. F.eks. at man brygger på en 
eller annen infeksjon eller tar cortisonpreparater.

Mvh
Ingrid
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/