[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Blodsukker og blodtrykkstabletter?Hei, jeg lurer på om det er noen sammenheng (erfaringer) med bruk av blodtrykkstabletter som kan gjøre utslag på blodsukker.
Jeg har nettopp begynt med disse tablettene, og har nå begynt å få for høyt blodsukker generelt.
Har justert Basal dosen opp i dag med 0.5 for natt for å se om dette slår positivt ut for resten av dag. Dvs. hvis jeg kommer ut med et blodsukker som ligger på 5-8 om morgenen.
 
Min basal har vært på 21 siden 25.11.00, og fra i dag regulert til 21.5 se vedlagte regneark.
 
mvh
Ole Berner

BASALSKJEMAPUMPE1.XLS