[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] det med tekstformatet...+alternative infusjonsstederBeklager! Det gode nå er at jeg har skjønt hvorfor mailene jeg sender er 
fulle av de irriterende HTML-kodene. (Jeg leser selv digestversjonen).

Det er denne Hotmailen som atomatisk står på rich text, men nå har jeg 
fjernet det. Da får man bare håpe at det hele blir litt mer leselig nå.

Ellers medpumpere. Mange putter kanylene sine andre steder enn i magen. Noen 
ganger har kunne jeg tenke meg å bruke lårene eller øverst på baken. Derfor 
ville det vært interessant å lese andres erfaringer med dette. Min 
lege/sykepleier har frarådet meg det, pga. at oppsuginga skal være best fra 
magen. Likevel har jeg lest om en del som ikke merker noen forskjell på 
f.eks. lår og mage.
Hvordan stemmer dette for dere?

Mvh
Ingrid

_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/