[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Eksempel på HTMLSlik blir HTML teksten til Ingrid seende ut:
Erik
----------------------
<html><DIV><FONT size=1>Jeg har fått noen prøver på Comfort (ligner&nbsp;på
Tender) , som jeg tester om dagen. Trives bedre med disse enn med Sof-Set
(90 grader teflonkanyle). Men idag begynte det plutselig å gjøre ganske
vondt rundt kanylen. Da jeg etter ei stund fikk anledning til å sjekke
forholdene, oppdaget jeg at det blødde. Synes det var litt merkelig, siden
kanylen hadde vært inne i to dager. Jeg trodde blødninger vanligvis kom i
det man stakk og jeg har aldri sett en bloddråpe med Sof-Set, men jeg er jo
ganske fersk på området ennå... Blodsukkeret rakk heldigvis ikke å
stige.</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=1>Har dere opplevd noe slikt før - at det bare begynner å
blø slik, uten at man har fått seg en trøkk over kanylen?</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=1>Lurer...</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=1>Ingrid</FONT></DIV><br

Erik Wold


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/