[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Blod i kanylenIngrid
Det hender atdet kommer blod plutselig. En litt uheldig plassering nærme et
blodkar eller blodåre og ved en uheldig forflytting av teflon nåle så blør
man plutselig og blod blir synlig oppover i det tynne røret. Vet ikke om
dette påvirker blodsukkeret egentlig. Tar man 1 IE så ttrekker blodet seg
inn igjen. Men man bør jo bytte infusjonsett i et slikt tilfelle.

Ellers, tror jeg det er lurt å skrive mailer med ren tekst "plain text"
istedenfor HTM kode i teksten. For de som leser "digest versjonen" er det
helt håpløst med HTML koder innimellom. På serveren fantes en automatisk
omgjøring til "plain text" men den måtte fjernes for at vi skulle få beholde
våre tre ekstra bokstaver æøå. I Outlook stiller man dette under FORMAT og
velger Plain text/ Ren tekst isteden for Rich text HTML.

Noen som forsto noe av dette?

Erik Wold
---------------------

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/