[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

SV: [IPs] New pumps/batterierDon't think thats a good idea Tor. English can be used on the larger english-US list. The purpose with the scandinavian branch is to discuss in our language. Don't know how you entered this list Gudo, but maybe its better for you to join the US-list. 

---------------
Tilbake til dette med batterier. I går kveld fikk jeg skikkelig problemer. Alle batteriene jeg hadde var komplett flate. 
Jeg prøvde å lade dem med en lader jeg hadde liggende, men dette hjalp bare noen timer. Dette må være en skikkelig tabbe av Disetronic. Jeg kontaktet sykehuset og dro dit for å få to batterier de hadde liggende. De målte bare 0.8V selv om de bare hadde gått litt over datoen. Håpløst spør du meg. jeg fikk låne noen batterier av en pumpebruker i distriktet. Dette var veldig irriterende.

MiniMeds løsning med standard batterier er kanskje bedre? 
Siden Disetronic tar seg ekstra betalt for disse "spesialbatteriene" brde de sørget for en bedre kvalitetskontroll.

Sykehuset fortalte at de hadde hatt flere tilbakemeldinger om problemer med Disetronic batteriene.

Erik

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/