[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

SV: [IPs] Ny pumpeDenne pumpa var ny for meg Tor. http://www.animascorp.com/
På tide med noen konkurrenter som kan få litt fart i dette med blodsukkermåling og pumpe samtidig. Får de dette til å fungere kan vi jo snart få en bedre blodsukkerregulering en ikke-diabetikere. :-)

Enig med deg Tor, det har vært svært stille fra Disetronic med tanke på nyheter. Her blir de fort akterutseilt.


Erik

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/