[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Ny pumpeEr det noen som har sett nærmere på den nye pumpa fra ANIMAS som har kommet på det amerikanske markedet?
Ifølge ANIMAS vil den komme på markedet i europa i løpet av våren.
Utfra hjemmesiden ser det ut til å være et selskap som vil videreutvikle pumpeterapi/ oppfølging/ monitoring.
Min Disetronic pumpe er moden for utskifting til høsten, og dette selskapet har i alle fall ikke kommet med noe som helst nytt
på to år, så jeg vurderer å bytte.
Det kunne være interessant å høre fra andre som har erfaringer med flere pumpetyper.
 
Tor Aasrum