[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Batterier mm.Ja, det er hyggelig med litt liv i forumet igjen
Jo, jeg får inntil kr. 10000 per år, men det er for lite.
Har aldri opplevd at batteriene ikke har funket.

Blander forresten nå 1/2 mengde actrapid med 1/2 mengde humalog (superhurtig) insulin
For mye humalog førte ofte til høye bl.s. og syre i urinen.
For mye actrapid fører til treghet i systemet og styggere følinger.
mvh Helga


email @ redacted on 16.02.2000 09:25:00
To:	email @ redacted@Internet
cc:	 (bcc: Helga Hodnemyr/AkerMaritime/akernet)
Subject:	[IPs] Batterier mm.

Hallo alle sammen
Hyggelig med litt aktivitet i dette forum. Fint om alle gjør sitt til for å
få liv i dette forumet igjen. Det er jo nesten flere år siden det var noen
mailer her.

Kvantumsrabatten er nok ikke så enkelt å få til Helga, men kan du ikke få
trygdekontoret til å dekke dette da? Det er jo en paragraf i lovverket som
sier at du kan få ekstra midler om det er spesielle behov.

Ellers hadde jeg en alarm for flatt batteri (Alarm 3) på Disetronic pumpa.
Etter bytte åv batteri fortsatte alarmen og det viste seg at flere av de
uåpnede spesielle Disetronic batteriene var uten strøm. Dette til tross for
at de var datert Oct 2000. Jeg jobber til daglig med batterilading og
strømforsyning så dette er jeg sikker på. Batteriene var flate.

Noen som har opplevd det samme?

Erik Wold

E-mail private: email @ redacted

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/