[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: [IPs] PUMP!!!!Hej Madeleine.

Vad roligt att det funkar bra!!

Jag tar alltid 1 enhet insulin när jag kopplar bort pumpen, då undviker jag
eventuella toppar. Jag har den aldrig av mer än en timma i taget. 
Om du åker och simmar kanske du inte behöver ta någon extra enhet eftersom
du rör på dig. Säg att du ska bada två timmar. Testa och koppla bort den en
timma utan nån extra dos. Koppla sedan på den och ge dig en enhet och ta
sedan av den igen. Vet inte om det är rätt sätt, men kanske värt ett försök!
Börja med att göra intensiva blodsocker kurvor just vid badningen (säg var
15e minut), se när blodsockret börjar stiga. Den tidpunkten är ju den bästa
att ta dosen förstås (antar att du har Humalog i pumpen). Testa är alltid
nyckelordet tycker jag när det gäller att komma på det bästa för dig och din
nya vän! : )

//Jenny

Jenny Borgen
Ericsson Business Consulting Sweden AB
ESOE Back Office Team
Office: +46 8-404 57 46
Mobile: +46 70-474 77 01
email @ redacted

> -----Original Message-----
> From:	Madeleine Elmquist [SMTP:email @ redacted]
> Sent:	Wednesday, February 24, 1999 11:40 AM
> To:	email @ redacted
> Subject:	[IPs] PUMP!!!!
> 
> Hej mina vänner!
> 
> Nu har jag kört igång med pumpen och det fungerar riktigt bra tycker jag.
> Jag började i måndags, men tyvärr fick jag en rejäl rekyl efter en
> insulinkänning på natten, så hela dagen var "bortkastad". 
> Igår gick det mycket bättre. Jag började lågt på morgonen men för övrigt
> låg jag bra på dagen och kvällen (mellan 5 och 10). 
> Jag har varit lite orolig för de praktiska sakerna som sova och duscha å
> sånt, men det har gått jättebra. Jag har haft pumpen liggande bredvid mig
> i sängen och jag har inte märkt av den ett dugg. När jag duschar kopplar
> jag bort den en stund och det fungerar också bra.
>  
> Jag har en fundering som ni kanske kan hjälpa mig med. Jag brukar åka och
> bada med min son. Hur ska jag göra då?
>  
> Vi hörs!
>  
> //Madeleine <file://Madeleine>
>  
>  
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/