[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Hei igjen - fra EcuadorDette var hyggelig Reidun. Vi merker ingen forskjell her. For oss kan du
like godt fortsatt være i Kristiansand. Alle bokstavene er riktig.

Hva gjør du Reidun, får du tilsendt pumpemateriell fra Norge eller finns
dette å få i Ecuador?

Lykke til med basaler, boluser og misjonsarbeidet. 


Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://ew.nu

----------
From: Reidun Synnoeve Finanger Tjomsland <email @ redacted>
To: email @ redacted
Subject: [IPs] Hei igjen - fra Ecuador
Date: 24. februar 1999 00:26


Hei igjen.  Vi er framme i Ecuador.  Vi har mellomlandet et par uker i en
by i Andesfjellene, Cuenca,  der mannen min kommer fra og der jeg selv
studerte ved Universitetet i flere år (mannen min var klassekameraten

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/