[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: [IPs] BasaldoserJag pratade med min sköterska om att blanda och hon säger att om jag gör det
så är det på eget bevåg och inget de står bakom... Med andra ord inte
godkänt... I Sverige finns det ingen som gör det, svenska återförsäljaren
hade inte hört talas om det....

Jag ska testa med nya höga basaldosen, funkar inte det kanske jag försöker
blanda... Jag hoppas att jag kan utnyttja dina erfarenheter Erik om det blir
så!!

//Jenny

Jenny Borgen
Ericsson Business Consulting Sweden AB
ESOE Back Office Team
Office: +46 8-404 57 46
Mobile: +46 70-474 77 01
email @ redacted

> -----Original Message-----
> From:	Erik Wold [SMTP:email @ redacted]
> Sent:	Wednesday, February 17, 1999 4:11 PM
> To:	email @ redacted
> Subject:	Re: [IPs] Basaldoser
> 
> Hørtes litt mye ut. Har du prøvd å blande insufat i humalogen slik jeg
> gjør? (Bør godskjennes av legen din så ikke jeg får skylden.). Opplever at
> dette fungerer bedre for meg ved at infusjonsettet kan benyttes lenger
> uten
> å at insulinet taper effekt.
> 
> Erik Wold
> 
> E-mail private: email @ redacted
> E-mail work: email @ redacted
> 
> Want to know more about me? Visit my homepage:
> http://ew.nu
> 
> ----------
> From: Jenny Borgen (EDT) <email @ redacted>
> To: 'yIP-Scandinavia' <email @ redacted>
> Subject: [IPs] Basaldoser
> Date: 17. februar 1999 15:51
> 
> Hej alla.
> 
> Jag har precis fått justera min basaldos igen och ligger nu på en
> dygnsförbrukning på 30.7 IE i enbart basaldos. Jag tycker att detta låter
> ganska mycket. Hur mycket har ni andra i basaldos??
> 
> Sen undrar jag också om det är någon som vet om man kan bli mindre känslig
> mot insulin ju längre man har haft diabetes?
> 
> //Jenny
> 
> Jenny Borgen
> Ericsson Business Consulting Sweden AB
> ESOE Back Office Team
> Office: +46 8-404 57 46
> Mobile: +46 70-474 77 01
> email @ redacted
> 
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/