[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] BasaldoserHej alla.

Jag har precis fått justera min basaldos igen och ligger nu på en
dygnsförbrukning på 30.7 IE i enbart basaldos. Jag tycker att detta låter
ganska mycket. Hur mycket har ni andra i basaldos??

Sen undrar jag också om det är någon som vet om man kan bli mindre känslig
mot insulin ju längre man har haft diabetes?

//Jenny

Jenny Borgen
Ericsson Business Consulting Sweden AB
ESOE Back Office Team
Office: +46 8-404 57 46
Mobile: +46 70-474 77 01
email @ redacted

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/