[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: [IPs] Pump-prisHej och tack för svar.

Pumppriset i Sverige är 35.000 Skr.... Fast det går som kostnadsfria
hjälpmedel liksom allt annat som jag behöver för min diabetesvård så jag
betalade ingenting. Jag betalar ingenting mer för min diabetes än
läkarbesöken.... Hur mycket betalar du som diabetiker i Norge för själva
pumpen?? Jag menar inte förbrukningsmaterial utan inköp av pumpen. Är den
gratis som i Sverige eller betalar du en viss del själv??

//Jenny

Jenny Borgen
LM Ericsson Data AB
Help Desk Technician
Office: +46 8-404 57 46
Mobile: +46 70-474 77 01
email @ redacted

> -----Original Message-----
> From:	Erik Wold [SMTP:email @ redacted]
> Sent:	Friday, February 12, 1999 9:12 AM
> To:	email @ redacted
> Subject:	Re: [IPs] Pump-pris
> 
> Pumpen dekkes av rikstrygdeverket. De dekker 18.000 kr så vidt jeg vet. I
> Sverige koster pumpen mer. 
> Det er derfor Disetronic har 2 års timer på pumpene i Norge. Da dekker
> Rikstrygdeverket en ny sum for neste pumpe. MiniMed har ingen "timer" så
> de
> klager over at de ikke tjener penger....
> 
> Tror insulinpumper koster over 25.000 kr i Sverige.
> Av materiell for vi normalt dekket bare 7.000 kr. Det er vanvittig
> vanskelig å få dekket mer enn dette.I fjor var grensen 5.000kr for
> materiell. Mange unge diabetikere hadde dermed ikke råd til pumpe. 
> 
> Erik Wold
> 
> E-mail private: email @ redacted
> E-mail work: email @ redacted
> 
> Want to know more about me? Visit my homepage:
> http://ew.nu
> 
> ----------
> From: Jenny Borgen (EDT) <email @ redacted>
> To: 'yIP-Scandinavia' <email @ redacted>
> Subject: [IPs] Pump-pris
> Date: 12. februar 1999 08:54
> 
> Hej alla.
> 
> Här i Sverige är ju pumpar kostnadsfria hjälpmedel. Jag undrar vad ni i
> Norge betalar för en pump? Jag är intresserad av att veta priset på båda
> pumparna...
> 
> //Jenny
> 
> Jenny Borgen
> LM Ericsson Data AB
> Help Desk Technician
> Office: +46 8-404 57 46
> Mobile: +46 70-474 77 01
> email @ redacted
> 
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/