[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Pump-prisHej alla.

Här i Sverige är ju pumpar kostnadsfria hjälpmedel. Jag undrar vad ni i
Norge betalar för en pump? Jag är intresserad av att veta priset på båda
pumparna...

//Jenny

Jenny Borgen
LM Ericsson Data AB
Help Desk Technician
Office: +46 8-404 57 46
Mobile: +46 70-474 77 01
email @ redacted

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/