[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] På tur med diabetesHei alle,
jeg er blitt kontaktet av Oslo Diabetessenter (frivillig org. som drives
av diabetikere for diabetikere) fordi de skal ha temakveld onsdag 19.mai
om reising og diabetes. Er det noen av dere som vet om noen - eller selv
har - reiseerfaringer de gjerne vil dele med andre? jeg er takknemlig
for alle tips. Selv om dere ikke har tips er det ov til å møte opp.
Temakvelden holdes på Norsk Diabetikersenter på Lilleaker i Oslo, og jeg
er nesten sikker på at det var klokken 18.00.

Siri

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/