[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] SV: [IPs] Plutselig så var det slutt.....Det er riktig mailadresse, men det er ikke alltid Knut Sperre kan svare på de
tekniske spørsmålene. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte henvende meg direkte til
Sveits for å få svar på hvorfor klokka på min pumpe forsinket seg med 2-3
minutter per måned. (Hvis noen av dere nå lurer på ha svaret var, var det at
klokken ikke påvirket pumpens andre funksjoner og at unøyaktig klokke gjaldt alle
Disetronics pumper. Og dette svaret kom altså fra selveste klokkenasjonen
Sveits.) Mailadresssen jeg brukte var email @ redacted og mannen
heter altså Helmut Heiman.

Siri

Helga Hodnemyr wrote:

> Jeg har fått oppgitt e-mail adressen til Knut Sperre (Disetronic) til å være:
> email @ redacted
>
> email @ redacted on 08.02.99 16:20:00
>
>
> To:   email @ redacted@Internet
> cc:   (bcc: Helga Hodnemyr/AkerMaritime/akernet)
>
> Subject:    Re: [IPs] SV: [IPs] Plutselig så var det slutt.....
> Hei alle,
> så vidt jeg vet skal pumpa leve i 24 måneder. Men problemet burde jo være
> eliminert i utgangspunktet i.o.m. at pumpa sier fra etter 22 måneder, og 2
> måneder på å skaffe en ny burde jo være nok for de fleste På den tiden burde
> det jo til og med være mulig å få sendt en ny til Equador, selv om postgangen
> sikkert ikke er den raskeste. Min erfaring
> er at første pumpealarm går nesten på dagen 22 måneder etter at den er tatt i
> bruk, sist gang var det fem dagers avvik og det må vel kunne aksepteres? Og
> jeg tror ikke det skal ha noe med hvor intenst pumpa er brukt. Men er du
> fremdeles usikker, kan du jo ta kontakt med Disetronic og for eksempel sende
> en e-mail direkte til Sveits.
>
> Siri
>
> "Reidun S. Tjomsland de Vargas" wrote:
>
> > Hei igjen
> >
> > Det var da fælt så brutalt pumpa døde!  "Lever" pumpa akkurat 24 måneder
> eller er det litt avhengig av hvor intens den brukes? Jeg har brukt min
> Disetronic i 5 måneder, har en reservepumpe, også Disetronic, av forrige
> utgave, med resterende funksjonstid på 3 måneder. Det er jo bare så vidt det
> holder til vi kommer hjem på ferie om to år.
> >
> > Jeg brukte jo MiniMed i halvannet år, men jeg kan ikke huske at jeg hørte
> noe om at denne pumpa plutselig kunne avgå med døden slik Disetronic har vist
> seg å gjøre.
> >
> > Husker dere en diskusjon vi hadde mht. ulemper og fordeler ved de to pumpene
> , Disteronic og MiniMed. da var det en av dere som foreslo at vi skulle
> utfordre Høechst og Novo Nordisk og få dem til å kombinere fordelene i en
> pumpe.
> >
> > Skulle vi tatt noe initiativ til slikt? I såfall burde det forberedes
> godt.
> >
> > Kommer noen av dere til å delta på IDF-s verdenskongress i Mexico i oktober
> 2000? Vi drar dit.  (min mann og jeg legger ungene igjen hos svigermor og
> tar den bryllupsreisa vi aldri fikk tatt - 12 år for sent.) Kanskje vi treffes
> der? Velkommen etter.
> >
> > Reidun S. Tjomsland de Vargas
> > Birkenesveien 30
> > N - 4647 Brennasen
> > NORUEGA, Eur.
> > Tel: + 47.381.81320
> > e-mail: email @ redacted
> > -----Opprinnelig melding-----
> > Fra: Erik Wold <email @ redacted>
> > Til: email @ redacted <email @ redacted>
> > Dato: 4. februar 1999 21:20
> > Emne: [IPs] Plutselig så var det slutt.....
> >
> > >
> > >Et lite apropos.
> > >Jobber overtid i kveld, men stakk ut for å spise middag på en
> hamburgerbar.
> > >Like før maten koblet alarm 9 inn (pumpa er for gammel, har hatt den i 2
> > >år) og pumpa gikk i stop. Det var umulig å se om jeg hadde fått
> bolusdosen
> > >som var satt til middagen. Prøvde å ta ut og inn batterier, men det hjalp
> > >ikke. Pumpa er dø, kan kastes rett i søpla. Har heldigvis en ny pumpe
> > >hjemme. Det føltes litt brutalt å bli utkoblet på en slik ubarmhjertig
> > >måte. Målte akkurat 20 i blodsukker, men jeg hadde heldivis en sprøyte
> med
> > >meg.
> > >Har ikke hatt noen basaldose de siste timer.
> > >
> > >Slik er det med Disetronic, de slutter bare å virke etter 2 år.....
> > >Har fått forvarsel i noen uker, men likevel......
> > >
> > >Erik Wold
> > >
> > >E-mail private: email @ redacted
> > >E-mail work: email @ redacted
> > >
> > >Want to know more about me? Visit my homepage:
> > >http://ew.nu
> > >
> > >----------
> > >Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
> > >----------------------------------------------------------
> > >Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
> > >
> >
> > ----------------------------------------------------------
> > Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/