[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] SV: [IPs] Plutselig så var det slutt.....Jeg har fått oppgitt e-mail adressen til Knut Sperre (Disetronic) til å være:
email @ redacted


email @ redacted on 08.02.99 16:20:00

	
To:	email @ redacted@Internet
cc:	(bcc: Helga Hodnemyr/AkerMaritime/akernet)
	
Subject:	Re: [IPs] SV: [IPs] Plutselig så var det slutt.....
Hei alle,
så vidt jeg vet skal pumpa leve i 24 måneder. Men problemet burde jo være
eliminert i utgangspunktet i.o.m. at pumpa sier fra etter 22 måneder, og 2
måneder på å skaffe en ny burde jo være nok for de fleste På den tiden burde
det jo til og med være mulig å få sendt en ny til Equador, selv om postgangen
sikkert ikke er den raskeste. Min erfaring
er at første pumpealarm går nesten på dagen 22 måneder etter at den er tatt i
bruk, sist gang var det fem dagers avvik og det må vel kunne aksepteres? Og
jeg tror ikke det skal ha noe med hvor intenst pumpa er brukt. Men er du
fremdeles usikker, kan du jo ta kontakt med Disetronic og for eksempel sende
en e-mail direkte til Sveits.

Siri

"Reidun S. Tjomsland de Vargas" wrote:

> Hei igjen
>
> Det var da fælt så brutalt pumpa døde!  "Lever" pumpa akkurat 24 måneder
eller er det litt avhengig av hvor intens den brukes? Jeg har brukt min
Disetronic i 5 måneder, har en reservepumpe, også Disetronic, av forrige
utgave, med resterende funksjonstid på 3 måneder. Det er jo bare så vidt det
holder til vi kommer hjem på ferie om to år.
>
> Jeg brukte jo MiniMed i halvannet år, men jeg kan ikke huske at jeg hørte
noe om at denne pumpa plutselig kunne avgå med døden slik Disetronic har vist
seg å gjøre.
>
> Husker dere en diskusjon vi hadde mht. ulemper og fordeler ved de to pumpene
, Disteronic og MiniMed. da var det en av dere som foreslo at vi skulle
utfordre Høechst og Novo Nordisk og få dem til å kombinere fordelene i en
pumpe.
>
> Skulle vi tatt noe initiativ til slikt? I såfall burde det forberedes
godt.
>
> Kommer noen av dere til å delta på IDF-s verdenskongress i Mexico i oktober
2000? Vi drar dit.  (min mann og jeg legger ungene igjen hos svigermor og
tar den bryllupsreisa vi aldri fikk tatt - 12 år for sent.) Kanskje vi treffes
der? Velkommen etter.
>
> Reidun S. Tjomsland de Vargas
> Birkenesveien 30
> N - 4647 Brennasen
> NORUEGA, Eur.
> Tel: + 47.381.81320
> e-mail: email @ redacted
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Erik Wold <email @ redacted>
> Til: email @ redacted <email @ redacted>
> Dato: 4. februar 1999 21:20
> Emne: [IPs] Plutselig så var det slutt.....
>
> >
> >Et lite apropos.
> >Jobber overtid i kveld, men stakk ut for å spise middag på en
hamburgerbar.
> >Like før maten koblet alarm 9 inn (pumpa er for gammel, har hatt den i 2
> >år) og pumpa gikk i stop. Det var umulig å se om jeg hadde fått
bolusdosen
> >som var satt til middagen. Prøvde å ta ut og inn batterier, men det hjalp
> >ikke. Pumpa er dø, kan kastes rett i søpla. Har heldigvis en ny pumpe
> >hjemme. Det føltes litt brutalt å bli utkoblet på en slik ubarmhjertig
> >måte. Målte akkurat 20 i blodsukker, men jeg hadde heldivis en sprøyte
med
> >meg.
> >Har ikke hatt noen basaldose de siste timer.
> >
> >Slik er det med Disetronic, de slutter bare å virke etter 2 år.....
> >Har fått forvarsel i noen uker, men likevel......
> >
> >Erik Wold
> >
> >E-mail private: email @ redacted
> >E-mail work: email @ redacted
> >
> >Want to know more about me? Visit my homepage:
> >http://ew.nu
> >
> >----------
> >Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
> >----------------------------------------------------------
> >Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
> >
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/