[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Humalog mm.Enig med Jenny, humalog er best i pumpe. Men jeg blander altså 20% Insufat
i pumpa. Det er en egen historie.

Slik har jeg pumpa både dag og natt: http://ew.nu/diabetes/hvordan.htm

Men så er jeg også gutt (og bruker ikke tangatruse :-) )

Jeg gikk også rundt og trodde at man følete seg sykere ved å være "lenket"
til en pumpe. Men etter jeg begynte med pumpe følte jeg virkelig en herlig
frihet. Aldri mer glemme insulin, og aldri mer dra fram sprøyter og penner
etc. Pumpe er frihet slik jeg føler det. Lettvint og bedre regulert. Bare
fordeler.

Tror at mange mange flere burde begynne med pumpe.......


Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/