[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] SV: [IPs] Plutselig så var det slutt.....Hei igjen

Det var da fælt så brutalt pumpa døde!  "Lever" pumpa akkurat 24 måneder eller er det litt avhengig av hvor intens den brukes? Jeg har brukt min Disetronic i 5 måneder, har en reservepumpe, også Disetronic, av forrige utgave, med resterende funksjonstid på 3 måneder. Det er jo bare så vidt det holder til vi kommer hjem på ferie om to år. 

Jeg brukte jo MiniMed i halvannet år, men jeg kan ikke huske at jeg hørte noe om at denne pumpa plutselig kunne avgå med døden slik Disetronic har vist seg å gjøre.  

Husker dere en diskusjon vi hadde mht. ulemper og fordeler ved de to pumpene , Disteronic og MiniMed. da var det en av dere som foreslo at vi skulle utfordre Høechst og Novo Nordisk og få dem til å kombinere fordelene i en pumpe. 

Skulle vi tatt noe initiativ til slikt? I såfall burde det forberedes godt.

Kommer noen av dere til å delta på IDF-s verdenskongress i Mexico i oktober 2000? Vi drar dit.  (min mann og jeg legger ungene igjen hos svigermor og tar den bryllupsreisa vi aldri fikk tatt - 12 år for sent.) Kanskje vi treffes der? Velkommen etter.


Reidun S. Tjomsland de Vargas
Birkenesveien 30
N - 4647 Brennasen
NORUEGA, Eur.
Tel: + 47.381.81320
e-mail: email @ redacted
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Erik Wold <email @ redacted>
Til: email @ redacted <email @ redacted>
Dato: 4. februar 1999 21:20
Emne: [IPs] Plutselig så var det slutt.....


>
>Et lite apropos.
>Jobber overtid i kveld, men stakk ut for å spise middag på en hamburgerbar.
>Like før maten koblet alarm 9 inn (pumpa er for gammel, har hatt den i 2
>år) og pumpa gikk i stop. Det var umulig å se om jeg hadde fått bolusdosen
>som var satt til middagen. Prøvde å ta ut og inn batterier, men det hjalp
>ikke. Pumpa er dø, kan kastes rett i søpla. Har heldigvis en ny pumpe
>hjemme. Det føltes litt brutalt å bli utkoblet på en slik ubarmhjertig
>måte. Målte akkurat 20 i blodsukker, men jeg hadde heldivis en sprøyte med
>meg.
>Har ikke hatt noen basaldose de siste timer.
>
>Slik er det med Disetronic, de slutter bare å virke etter 2 år.....
>Har fått forvarsel i noen uker, men likevel......
>
>Erik Wold
>
>E-mail private: email @ redacted
>E-mail work: email @ redacted
>
>Want to know more about me? Visit my homepage:
>http://ew.nu
>
>----------
>Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>----------------------------------------------------------
>Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/