[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

SV: [IPs] Basalkurver og tidsforskjellerHei Erik og dere andre.

Joda, jeg vil veldig gjerner være medi gruppa selv om vi reiser tilbake til Ecuador. Jeg kjenner ingen andre som bruker pumpe, ingen av de legene jeg kjenner har sagt seg villige til å "ta ansvar" for min pumpebehandling og de sier de ikke kjenner noen lege som har erfaring med denne behandlingsformen.  Men en lege er villig til å bli lært opp av meg... Så foreløpig har jeg bare dere å spørre. Heldigvis har flere av dere erfaring med pumpe i U-land.

Vi er knyttet til Internett - det er jo det eneste som fungerer skikkelig. E-mail adressen min er bare foreløpig og vi vil ikke få noen fast bopel før uti midten av mai. Så inntil da får jeg låne Santalmisjonens e-mailadresse på kontoret i Guayaquil: email @ redacted Vi er bare to familier med tilgang til maskinen, så det blir vel ikke så vanskelig å sortere posten.

Vi reiser 15. februar.  Den dagen e-mailen min "legges ned" sier jeg ifra til dere. 


Reidun S. Tjomsland de Vargas
Birkenesveien 30
N - 4647 Brennasen
NORUEGA, Eur.
Tel: + 47.381.81320
e-mail: email @ redacted
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Erik Wold <email @ redacted>
Til: email @ redacted <email @ redacted>
Dato: 4. februar 1999 21:22
Emne: Re: [IPs] Basalkurver og tidsforskjeller


>Reidun
>Kommer du fortsatt til å være med i gruppa?
>Har du internet tilkobling i Equador?
>Hva blir din nye e-mail adresse?
>
>Erik Wold
>
>E-mail private: email @ redacted
>E-mail work: email @ redacted
>
>Want to know more about me? Visit my homepage:
>http://ew.nu
>
>----------
>From: Reidun S. Tjomsland de Vargas <email @ redacted>
>To: email @ redacted
>Subject: SV: [IPs] Basalkurver og tidsforskjeller
>Date: 4. februar 1999 20:08
>
>Hei, Erik og dere andre.
>
>Takk for svar. Jeg vet faktisk ikke om jeg har store problem,er med dette,
> jeg har jo ikke prøvde det ennå. Men min basaldose er høyere enn
>bolusdosene, den utgjør 
>65 % 
>----------------------------------------------------------
>Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/