[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Re: Humalog & natt-plasseringHei Madeleine
Jeg har fått råd av Erik Wold når det gjelder humalog til pumpebruk: Jeg blander 20% actrapid e.l. med 80% humalog. Dette skal forhindre de store toppene. Det fins sikkert en mer vitenskaplig begrunnelse, men for meg funker dette godt.  Forøvrig må du huske å benytte glassampuller, ikke plastampuller (da de diffunderer).

Om natta har jeg pumpa i min underbukse....... Jeg ligger rimelig bar om natten og ser ikke andre muligheter hvis jeg ikke skal bli tullet inn av slangen....

mvh Helga


email @ redacted on 08.02.99 10:57:00

	
To:	email @ redacted@Internet
cc:	(bcc: Helga Hodnemyr/AkerMaritime/akernet)
	
Subject:	
Hej på er!

Norskan ska inte vara något problem, tror jag. Den är lättare att läsa än att
förstå när man pratar tycker jag. 

Jag har två frågor till er...

Som jag skrev i min profil kommer jag att få pump om ett par veckor. Det ska
bli mycket spännande. Jag har alltid varit lite emot pump tidigare, för jag
ville inte "släpa runt" på  min diabetes och bli ständigt påmind. Nu har jag
ändå, sedan ett par år tillbaka, börjat kontrollera mitt blodsocker ofta, så
jag släpar ju runt på spruta och blodsockermätare i alla fall. Det fick mig
att inse att pump kanske inte är så tokigt!

Är det någon av pump-innehavarna på vår lista som använder Humalog i pumpen?
Det kommer jag att göra. Jag är väldigt intresserad av era erfarenheter.

Hur f-n ska man bära sig åt på natten? Har ni några kluriga tips om var man
gör av pumpen?

Vi hörs! // Madeleine


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD W3 HTML//EN">
<HTML>
<HEAD>

<META content=text/html;charset=iso-8859-1 http-equiv=Content-Type>
<META content='"MSHTML 4.72.3110.7"' name=GENERATOR>
</HEAD>
<BODY bgColor=#f0e8d8>
<DIV><FONT color=#000000 size=2>Hej p&aring; er!<BR><BR>Norskan ska inte vara 
n&aring;got problem, tror jag. Den &auml;r l&auml;ttare att l&auml;sa &auml;n 
att f&ouml;rst&aring; n&auml;r man pratar tycker jag. </FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT color=#000000 size=2>Jag har tv&aring; fr&aring;gor till 
er...</FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT color=#000000 size=2>Som jag skrev i min profil kommer jag att 
f&aring; pump om ett par veckor. Det ska bli mycket sp&auml;nnande. Jag har 
alltid varit lite emot pump tidigare, f&ouml;r jag ville inte &quot;sl&auml;pa 
runt&quot; p&aring;&nbsp; min diabetes och bli st&auml;ndigt p&aring;mind. Nu 
har jag &auml;nd&aring;, sedan ett par &aring;r tillbaka, b&ouml;rjat 
kontrollera mitt blodsocker ofta, s&aring; jag sl&auml;par ju runt p&aring; 
spruta och blodsockerm&auml;tare i alla fall. Det fick mig att inse att pump 
kanske inte &auml;r s&aring; tokigt!</FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=2>&Auml;r det n&aring;gon av pump-innehavarna p&aring; v&aring;r 
lista som anv&auml;nder Humalog i pumpen? Det kommer jag att g&ouml;ra. Jag 
&auml;r v&auml;ldigt intresserad av era erfarenheter.</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT color=#000000 size=2>Hur f-n ska man b&auml;ra sig &aring;t p&aring; 
natten? Har ni n&aring;gra kluriga tips om var man g&ouml;r av 
pumpen?</FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=2>Vi h&ouml;rs! // Madeleine</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2></FONT>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>