[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

No SubjectHej på er!

Norskan ska inte vara något problem, tror jag. Den är lättare att läsa än att förstå när man pratar tycker jag.
 
Jag har två frågor till er...
 
Som jag skrev i min profil kommer jag att få pump om ett par veckor. Det ska bli mycket spännande. Jag har alltid varit lite emot pump tidigare, för jag ville inte "släpa runt" på  min diabetes och bli ständigt påmind. Nu har jag ändå, sedan ett par år tillbaka, börjat kontrollera mitt blodsocker ofta, så jag släpar ju runt på spruta och blodsockermätare i alla fall. Det fick mig att inse att pump kanske inte är så tokigt!
 
Är det någon av pump-innehavarna på vår lista som använder Humalog i pumpen? Det kommer jag att göra. Jag är väldigt intresserad av era erfarenheter.
 
Hur f-n ska man bära sig åt på natten? Har ni några kluriga tips om var man gör av pumpen?
 
Vi hörs! // Madeleine