[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

SV: [IPs] GlassampullerHei Helga - flott du sa ifra.  Det var i grevens tid!  Jeg skal bestille ampuller for to år idag fra Knut Sperre.  Var det han du fikk glassampullene fra?

Reidun S. Tjomsland de Vargas
Birkenesveien 30
N - 4647 Brennasen
NORUEGA, Eur.
Tel: + 47.381.81320
e-mail: email @ redacted
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Helga Hodnemyr <email @ redacted>
Til: IPM Return requested <email @ redacted>
Dato: 5. februar 1999 08:41
Emne: [IPs] Glassampuller


Jeg har nå fått glassampuller til min disetronic, og nå går alt meget bedre.
Jeg driver og trekker opp endel ampuller (6-8) av gangen, bruker ca 1 ampulle per 6 dag.
Det betyr at noen av plastampullene lå i flere uker i kjøleskapet (eller i veska for nødstilfeller). Det er ikke rart jeg fikk problemer med at insulinen ikke virket noe særlig til slutt.

Har gitt tilbakemelding til Knut Sperre, han sier at det er en undersøkelse på gang i Sverige, men jeg hadde ikke tid akkurat da til å høre så mye mer om det. Vet noen andre noe om plastampulleundersøkelse i Sverige?

Jeg sa til Knut at han bør advare pumpebrukere mot plastampuller.

God helg
mvh Helga
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/