[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Basalkurver og tidsforskjellerReidun
Kommer du fortsatt til å være med i gruppa?
Har du internet tilkobling i Equador?
Hva blir din nye e-mail adresse?

Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://ew.nu

----------
From: Reidun S. Tjomsland de Vargas <email @ redacted>
To: email @ redacted
Subject: SV: [IPs] Basalkurver og tidsforskjeller
Date: 4. februar 1999 20:08

Hei, Erik og dere andre.

Takk for svar.  Jeg vet faktisk ikke om jeg har store problem,er med dette,
 jeg har jo ikke prøvde det ennå.  Men min basaldose er høyere enn
bolusdosene, den utgjør 
65 % 
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/