[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Plutselig så var det slutt.....
Et lite apropos.
Jobber overtid i kveld, men stakk ut for å spise middag på en hamburgerbar.
Like før maten koblet alarm 9 inn (pumpa er for gammel, har hatt den i 2
år) og pumpa gikk i stop. Det var umulig å se om jeg hadde fått bolusdosen
som var satt til middagen. Prøvde å ta ut og inn batterier, men det hjalp
ikke. Pumpa er dø, kan kastes rett i søpla. Har heldigvis en ny pumpe
hjemme. Det føltes litt brutalt å bli utkoblet på en slik ubarmhjertig
måte. Målte akkurat 20 i blodsukker, men jeg hadde heldivis en sprøyte med
meg.
Har ikke hatt noen basaldose de siste timer.

Slik er det med Disetronic, de slutter bare å virke etter 2 år.....
Har fått forvarsel i noen uker, men likevel......

Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://ew.nu

----------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/