[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

SV: [IPs] Basalkurver og tidsforskjellerHei, Erik og dere andre.

Takk for svar. Jeg vet faktisk ikke om jeg har store problem,er med dette, jeg har jo ikke prøvde det ennå. Men min basaldose er høyere enn bolusdosene, den utgjør 
65 % av totaldosen - det er en basalkurve jeg har kommet fram til i samarbeid med Rikshospitalet. Derfor er det litt viktig. I tillegg har jeg store forskjeller i kurvene i løpet av dagen, med høyest doser fra kl. 15 og utover til kl. 20:00 , med i overkant av 2 ie pr. time, mens jeg før den tid har rundt 1 ie. 

Kanskje gjør jeg meg bare unødige bekymringer, det er jo å håpe.

Reidun S. Tjomsland de Vargas
Birkenesveien 30
N - 4647 Brennasen
NORUEGA, Eur.
Tel: + 47.381.81320
e-mail: email @ redacted
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Erik Wold <email @ redacted>
Til: email @ redacted <email @ redacted>
Dato: 4. februar 1999 16:45
Emne: Re: [IPs] Basalkurver og tidsforskjeller


>Jeg ser ikke helt problemet ditt. Jeg ville bare justert klokka til rett
>tid når jeg kom fram. Har du så store forskjeller i basaldosen at du merker
>noe til dette? Basaldosen er jo mye mindre enn måltidsdosen.
>
>Har reist bl.a. til India men har ikke reflektert over dette problemet.
>Husker ikke når jeg justerte klokka på pumpa.
>
>
>Erik Wold
>
>E-mail private: email @ redacted
>E-mail work: email @ redacted
>
>Want to know more about me? Visit my homepage:
>http://ew.nu
>
>----------
>From: Reidun S. Tjomsland de Vargas <email @ redacted>
>To: IP-Scandinavia <email @ redacted>
>Subject: [IPs] Basalkurver og tidsforskjeller
>Date: 2. februar 1999 22:04
>
>Hei, pumpers!
>
>Tausheten fra min side, skyldes vaksiner, passfornyelser, visum,
>billetter, pakking, avskjeder.... Vi reiser til Ecuador mandag 15 februar
>via USA hvor vi besøker venner i 4 dager.
>
>Til tross for at jeg har .....
>----------------------------------------------------------
>Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/