[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Basalkurver og tidsforskjellerJeg ser ikke helt problemet ditt. Jeg ville bare justert klokka til rett
tid når jeg kom fram. Har du så store forskjeller i basaldosen at du merker
noe til dette? Basaldosen er jo mye mindre enn måltidsdosen.

Har reist bl.a. til India men har ikke reflektert over  dette problemet.
Husker ikke når jeg justerte klokka på pumpa.


Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://ew.nu

----------
From: Reidun S. Tjomsland de Vargas <email @ redacted>
To: IP-Scandinavia <email @ redacted>
Subject: [IPs] Basalkurver og tidsforskjeller
Date: 2. februar 1999 22:04

Hei, pumpers!

Tausheten fra min side,  skyldes vaksiner,  passfornyelser, visum,
billetter,  pakking, avskjeder....  Vi reiser til Ecuador mandag 15 februar
via USA hvor vi besøker venner i 4 dager.

Til tross for at jeg har .....
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/