[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Basalkurver og tidsforskjellerHei, pumpers!

Tausheten fra min side, skyldes vaksiner, passfornyelser, visum, billetter, pakking, avskjeder.... Vi reiser til Ecuador mandag 15 februar via USA hvor vi besøker venner i 4 dager.

Til tross for at jeg har hatt diabetes i mange år og levd med sykdommen i gode og onde dager i U-land, så er det nytt for meg å reise over Atlanteren med p u m p e ! Jeg har bare brukt vanlige sprøyter før og vet da godt hvordan jeg skal forholde meg under reise.

Bolusdosene er ikke noe problem, selv med tidsforskjeller og endrede tidspunkt for måltider. Men det jeg nå lurer på er hva gjør dere pumpebrukere som har erfaring i globetrotting på tvers av tidssonene og gjennom ulike klimasoner - hva gjør dere med
b a s a l - dosene? Jeg har brukt lang tid på å finne fram til basalkurven gjennom døgnet og når jeg endelig har klart det - så flytter jeg.

Det er syv timers tidsforskjell - dvs. når klokka er fem om ettermiddagen i Norge er den ti om formiddagen i Ecuador.  I tillegg flyttes vårt normale klokkeslett for middag fra klokka fem om ettermiddagen til den typiske midt-på-dagen (kl. 12-13) med påfølgende siesta - det er jo den hardeste varmen på dagen, med 35-40 graders varme og rundt 100 % luftfuktighet - slikt virker jo inn på oppsugingen av insulinet.

Hva ville dere ha gjort?  Jeg lurer på om jeg skal skru ned hele basaldosen til 50 % det første døgnet, og heller ta større bolusdoser på grunnlag av flere blodprøver enn normalt underveis, for dernest flytte middagskurven for basaldosen i tiden 15-19 PM fem timer fram, siden middagen inntas fem timer tidligere.

Jeg har ikke lyst til å gå tilbake til sprøyter - det går helt på en snurr, og jeg flakser opp i over 20 mmol/l før jeg får snudd meg. Jeg reagerer desverre allergisk på langsomtvirkende insulin, ellers hadde jeg bare brukt sprøyter til jeg var inne i tids- og måltidsforskjellene.

Hvis dere var i mine sko: når ville dere stilt klokka på pumpa de syv timene tilbake? Før eller etter ankomst, eller midtveis.

Jeg er like så forvirret som når noen spør meg om klokka skal stilles en time fram eller tilbake når klokka skal endres til sommertid...Reidun S. Tjomsland de Vargas
Birkenesveien 30
N - 4647 Brennasen
NORUEGA, Eur.
Tel: + 47.381.81320
e-mail: email @ redacted

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/