[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
  [Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] BlodsockermätareJag har provat One Touch Ultra och tycker den _r bra, snabb och kr_ver
lite blod. Den _r ocks_ liten och smidig att ha med sig. Det enda jobbiga
_r att mixtra med nya teststickor vid varje m_tning. DEX _r bra med sina
tio stickor, men jag har ocks_ ett annat tips - Accu-Chek Compact. Den har
ett magasin med 17 teststickor _t g_ngen, m_tningen tar ca 15 sek och den
m_ter mycket bra, b_de j_mfrt med HemoCue och om man kontrollm_ter en
extra g_ng. Dessutom _r den b_ttre _n de andra om man vill bl_ddra mellan
sina m_tv_rden fr att f_ lite b_ttre koll.  Nackdelen _r att den _r lite
stor och klumpig. Nu v_xlar jag mellan den och Ultran beroende p_ vad jag
ska gra.

/Karin

> Jag har provat min fars Freestyle m_tare den _r snabb men klumpig. Sj_lv
> har jag haft b_de Glucometer DEX 2 som jag tyv_rr har blivit av med och
> MediSense Precision Xtra. Kr_ver lite fr mycket blod tycker jag.
> ----- Original Message -----
> From: "Bjrn Sundset" <email @ redacted>
> To: <email @ redacted>
> Sent: Monday, December 16, 2002 11:46 PM
> Subject: [IPs] Freestyle
>
>
>> Er det noen som har prvd blodsukkerm_leapparatet FREESTYLE
>> (www.freestyle.as)?
>> Hva er erfaringene ?
>>
>> Bjrn
>>
>> ----------------------------------------------------------
>> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/