[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
  [Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[Fwd: Re: [IPs] Träffa nya ...]Hmm, mina mail verkar inte komma fram... provar att skicka igen


-------- Ursprungsbrev --------
-rende: =?iso-8859-1?Q?Re:_[IPs]_Tr=E4ffa_nya_...?=
Fr_n: <email @ redacted>
Datum: M_n, December 16, 2002 1:44 pm
Till: <email @ redacted>

Hej K_the och Ingrid,

Jag har provat QuickSet 9mm och Rapid D 8mm men haft problem med
bl÷dningar som kloggar igen n_len. Idag har jag varit hos min sk÷terska
och f_tt prover p_ kortare n_lar av dessa sorter samt en s_n d_r l_ng
l_skig som man sticker in med 30 graders vinkel (kommer inte ih_g vad
den heter). Hon var hoppfull och s_ker p_ att det kommer att l÷sa sig,
s_ idag _r jag lite gladare igen. Jag _r tacksam f÷r alla funderingar
och tips om hur jag kan g÷ra!

/Karin


> Hej Karin och fylling!
>
> Roligt att hitta n_gra som ocks_ har pump. Jag har nu haft min MM 508
> i snart 2 veckor. Diabetes sedan 8 _r. Mitt blodsocker _ker
> bergodalbana upp och ner men annars _r det en befrielse att slippa
> t_nka p_ att ta sprutan i tid och hela tiden planera. Karin du hade
> problem med n_len och slangarna. Vilken sort har du?----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/