[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
  [Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] FreestyleHei Bjørn.

Jeg har brukt Freestyle i etpar måneder nå, og er veldig fornøyd med det.
Deilig å slippe å stikke i fingrene. Det krever en minimal bloddråpe, og en
kan stikke nær sagt hvor en vil (en kan også stikke i fingrene om en vil
det, det er en egen tupp til stikker`n).
Mine fingre var temmelig såre etter all målingen med det gamle apparatet, og
jeg måtte klemme hardt for å få nok blod ut. Dette er et tilbakelagt problem
nå :-)

Hilsen Sølvi (D-Tron bruker i litt over 2 år).

----- Original Message -----
From: "Bjørn Sundset" <email @ redacted>
To: <email @ redacted>
Sent: Monday, December 16, 2002 11:46 PM
Subject: [IPs] Freestyle


> Er det noen som har prøvd blodsukkermåleapparatet FREESTYLE
> (www.freestyle.as)?
> Hva er erfaringene ?
>
> Bjørn
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/