[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
  [Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] FreestyleJag har provat min fars Freestyle mätare den är snabb men klumpig. Själv har
jag haft både Glucometer DEX 2 som jag tyvärr har blivit av med och
MediSense Precision Xtra. Kräver lite för mycket blod tycker jag.
----- Original Message -----
From: "Bjørn Sundset" <email @ redacted>
To: <email @ redacted>
Sent: Monday, December 16, 2002 11:46 PM
Subject: [IPs] Freestyle


> Er det noen som har prøvd blodsukkermåleapparatet FREESTYLE
> (www.freestyle.as)?
> Hva er erfaringene ?
>
> Bjørn
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/