[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
  [Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] FreestyleEuroFlash tradisjonell med bloddråpe og 15 sek. er etter min erfaring
fortsatt den beste. Jeg har forsøkt FreeStyle apparat, og er enig at det er
for stort og klompete. En annen erfaring jeg fikk med blodprøve i armen var
at "stiksene" ikke tok opp blodet hurtig nok, ei heller når jeg brukte de på
fingen. I aktivt arbeidsliv så er det derfor ikke praktisk å bruke denne
type blodprøvetaking.

mvh
Ole Berner
----- Original Message -----
From: <email @ redacted>
To: <email @ redacted>
Sent: 17. desember 2002 19:57
Subject: Re: [IPs] Freestyle


> Jeg har et FreeStyle apparat, som jeg har vært godt fornøyd med. Enkelt
> å bruke, og det er en fordel at man kan stikke seg andre steder enn i
> fingeren. Ulempen er at resultatene fra prøver tatt i fingrene er de
> beste uansett. Mine eneste innvendinger er at det er litt dårlig
> kontrast i displayet (ser dårlig) og at selve apparatet er noe stort og
> klumpete.
>
> Nå for tiden bruker jeg Ultra fra Lifescan. Dwet er nesten helt likt
> FreeStyle i bruk, men har bedre display og gir resultatet på kun fem
> sekunder. Dessuten er det mindre. Har også gode erfraringer med
> Glucometer DEX.
>
> Mvh
> Ingrid,
> som sikkert har ti forskjellige blodsukkerapparater slengende rundt i
> leiligheten sin ;)
>
> ----- Original Message -----
> From: Bjørn Sundset <email @ redacted>
> Date: Monday, December 16, 2002 11:46 pm
> Subject: [IPs] Freestyle
>
> > Er det noen som har prøvd blodsukkermåleapparatet FREESTYLE
> > (www.freestyle.as)?
> > Hva er erfaringene ?
> >
> > Bjørn
> >
> > ----------------------------------------------------------
> > Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
> >
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/